Privacy

Uitgever

Imperial Meat Products
Grote Baan 200
9920 Lovendegem
Tel.: +32 (0)9 370 02 11
Fax.: +32 (0)9 372 50 00

Auteursrecht

De site www.marcassou.be is een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Imperial Meat Products. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechterlijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Marcassou, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Imperial Meat Products.

Privacy policy

Marcassou is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. We registreren eveneens informatie over de verbinding die u maakt met onze website en over de software die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser die u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van onze website te verbeteren.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.